background

Dokumenty kancelaryjne a RODO

Konferencja Episkopatu Polski wydała dnia 13.03.2018 r. Dekret w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, który nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /RODO/ dotyczący tego tematu. Dlatego pragniemy poinformować:

 przy wydawaniu świadectw chrztu lub innych świadectw i zaświadczeń, np. zaświadczenie
dla chrzestnych, obowiązuje następująca zasada:

1. Dokumenty te mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy jeżeli są pełnoletnie,
oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

2. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

3. Świadectwo chrztu może zostać także przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu.

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates